Věda pro lepší život

Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc. (1944) je významnou českou vědkyní, lékařkou a manažerkou. Těžištěm její vědecké práce je výzkum chorob mozku a míchy a výzkum kmenových buněk. Intenzivně rozvíjí nový lékařský obor - regenerativní medicínu. Věnuje se výzkumu mozku a kmenových buněk.

Autorka 443 publikací z toho 272 publikací in extenso v impaktovaných časopisech, 39 kapitol v knihách, 1 monografie a editorka 4 knih. Citační ohlas podle SCI - publikace byly citovány více než 12600 krát (bez autocitací), spoluautorka 9 patentů. 

H-index = 65.

Názory
 
 

Kontaktní fomulář:

Děkuji za Vaši zprávu. Ozvu se, co nejdříve.