• Eva Syková

Výzkumnému týmu Ústavu Experimentální Medicíny Akademie věd České republiky profesorky Evy Sykové se ve spolupráci s biotechnologickou firmou Bioinova s.r.o a s lékaři Spondylochirugického oddělení Fakultní Nemocnice Motol pod vedením profesora Štulíka, se podařilo u pacienta po operaci bederní páteře vytvořit plně hodnotnou a funkční přemosťující kost pomocí vlastních kmenových buněk kostní dřeně v kombinaci s umělou matrix z kostních minerálů. Pacient byl operován a sledován v rámci probíhající schválené klinické studie zkoumající bezpečnost a účinnost navození srůstu obratlů po operaci bederní páteře.


Studie je zaregistrována pod číslem 2010-024665-52 v EU registru klinických studií

(viz. https://www.clinicaltrialsregister.eu). Vlastní kmenové buňky byly získány pomocí minimálně invazivní aspirace malého množství kostní dřeně (12 ml). Výhodou této moderní metody, ve srovnání s nejčastěji používanou metodou pomocí vlastních kostních štěpů pacienta, je nezávislost operatéra na dostatku kostních štěpů a vyloučení častých komplikací v místě odběru kostních štěpů. V návaznosti na tento pozitivní výsledek je zkoušejícími lékaři do probíhající klinické studie plánováno zařazení dalších pacientů.

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše