• Eva Syková

Žádost o povolení ke stavbě domu pro seniory Hudečkova podala Praha 4 v roce 2013. Máme rok 2018 a zařízení ani po pěti letech nestojí. Senioři v Praze 4 nemají potřebnou péči, výstavba se stále odkládá a současné zastupitelstvo nekoná.


Žádost o povolení ke stavbě domu pro seniory Hudečkova podala Praha 4 v roce 2013. Máme rok 2018 a zařízení ani po pěti letech nestojí. Začaly mně psát a telefonovat zoufalé rodiny, které marně shánějí péči pro svoje příbuzné. Právem mají pocit, že je sociální stát i obec Praha 4 obelhávají.

Kdykoli jsem ve svém obvodu Praha 4, vždy se setkávám a mluvím s lidmi na ulici. Naposledy tomu bylo minulý týden. Vidím, jak moji lidé stárnou a – odcházejí. Jako lékařka i člověk vidím, že mnozí z nich dospívají do stádia, kdy potřebují pomoc. Jsou to naši rodiče, sousedé, přátelé, kteří vstupují do času života, kdy přestávají být soběstační a potřebují kvalifikovanou pomoc, podporu. Potřebují péči lékařskou, psychologickou i společenskou, často celodenní.

Kombinací prodloužení života a prodloužení odchodu věku do důchodu o deset let je generaci, která se narodila po roce 1960, často znemožněno starat se o svoje rodiče, kterým je dnes přes osmdesát let. Někdy staří lidé ani nikoho z rodiny nemají. Jediným východiskem pro ty seniory, kteří nejsou soběstační, je umístění do domů seniorů, kde mají zajištěnu potřebnou péči.

Praha 4 jakoby si toho nebyla vědoma. Bývalý zastupitel Miloš Hájek za ČSSD byl 12 let ředitel Ústavu sociálních služeb a bojoval o zařízení od počátku až dodnes. Starosta Štěpánek ho v r. 2015 bez udání důvodů odvolal. Tím ohrozil péči o více než dva tisíce seniorů. Množství námitek zatím projekt zablokovalo. Přestože jde o obvod s nejstarším věkovým průměrem, kde více než čtvrtina obyvatel je starší 65 let, je kompetentní a plnohodnotná činnost stávajících zařízení ohrožena.


O stavební povolení ke stavbě senior domu Hudečkova požádala Praha 4 v březnu 2013. V roce 2015 bylo stavební řízení přerušeno a mělo být doplněno. Znovu pro námitky bylo přerušeno v r. 2017. Podle znění výzvy k odstranění nedostatků šlo o věci, se kterými si musí poradit každý běžný občan stavebník! Jenže Praha 4 od té doby neučinila nic, co by stav změnilo. Je to výraz mimořádné neschopnosti a nezodpovědnosti k lidem.

Ani nabídka pobytových služeb pro seniory se zdravotním omezením včetně Alzheimerovy choroby v Praze 4 není. Jako vědkyně se celý život zabývám neurodegenerativními chorobami, včetně Alzheimerovy choroby. Vím, co tato nemoc znamená a co obnáší pro seniora a pro jeho okolí. Jde o neuvěřitelnou zátěž, která v kombinaci se zaměstnáním přináší rodině takřka neřešitelné situace.

Rezignace Prahy 4 na stavbu senior domu Hudečkova je vážný problém. Právě kvůli takovým věcem, jako je pomoc občanům ve stáří, mají obce velké pravomoci, právě proto mají vysoké rozpočty. Na odpovědnosti k seniorům a rodinám se ukazuje skutečná odpovědnost k lidem.

Jako senátorka nemohu nahrazovat obecní politiku. Apeluji proto na Prahu 4, aby urychleně pokračovala v projektu stavby domu seniorů Hudečkova, včetně doprovodných služeb, které tento ústav chce a může poskytovat. Přihlasme se společně k odpovědnosti, nebude-li zbytí, jsem připravena přenést problém i na půdu Senátu.