• Eva Syková

Ani tzv. uzdravení pacienti z nemoci Covid-19 nemají úplně vyhráno. Profesorka Eva Syková, bývalá ředitelka Ústavu experimentální medicíny Akademie věd ČR, proto upozorňuje na stav nazývaný „dlouhodobý covid“ s různými přetrvávajícími potížemi. Předpokládá se, že se tato pandemie projeví snížením střední délky života jak u nás, tak ve všech zemích Evropské unie i v USA. Nejcitovanější česká vědkyně si myslí, že právě začíná nebo brzy začne 3. vlna pandemie. Může se stát, že i přes úspěšné očkování bude záležitostí na několik let.


Co si má veřejnost myslet o tvrzení, že tisíce lidí v České republice zemřely v době epidemie covidu-19 zbytečně, a to nejen kvůli viru? Přišli s tím vědci z Iniciativy Sníh, která je součástí celosvětové vědecké aktivity John Snow Memorandum a žádá řízení boje s pandemií založené na vědeckých důkazech. Dá se tomu věřit, když je to navíc doprovázeno odhadem, že dohromady přišli obyvatelé České republiky o 90 tisíc let života?

K John Snow Memorandu bych chtěla říci, že shrnuje to, co my lékaři a vědci všichni víme a doufám, že s tím i všichni souhlasíme. Smyslem je, aby s tím souhlasili nejen odborníci, ale i občané a politici a podle tohoto jasného a srozumitelného návodu se chovali. Ostatně Česká lékařská komora vyjádřila stejný názor jako je v memorandu. Jsem přesvědčena, že moderní civilizace je založena na vědeckých poznatcích; tmářství a nevědecké metody rozhodně nemají v boji s pandemií místo. Odpírači toho, co je v memorandu krátce, ale jasně formulováno, nejsou zastánci svobody, do této role se pasují naprosto nevhodně. Platí totiž, že svoboda a zdraví spolu souvisejí. To si člověk uvědomí, až když je nemocen, nebo když nemá dostupnou zdravotní péči.

V memorandu se říká, jak se v době pandemie virus šíří a jak se musíme chovat, abychom tomu bránili. Jde o nošení roušky, omezení shromažďování, zachovávání rozestupů mezi lidmi, důsledná hygiena rukou a povrchů, plošné testování, karanténa a včasný lockdown. Tomu nerozumí jen opravdový hlupák. Je již prokázáno, že smrtnost na covid-19 je několikrát vyšší než u sezónní chřipky. V případě uzdravení jsou ale následky covidové infekce velmi zrádné, protože nemoc nezmizí náhle jako u nekomplikované chřipky, ale má dlouhotrvající následky. Po tzv. vyléčení, kdy jsou testy na covid již negativní, potíže často přetrvávají a dokonce v budoucnosti u těchto jedinců mohou častěji propuknout některé závažné choroby. Tento stav se nazývá „dlouhodobý covid“. Sem patří přetrvávající respirační a kardiovaskulární potíže, záněty různých orgánů, potíže s čichem signalizující, že virus napadl mozek, častější mrtvice a poškození mozkových funkcí, jak jsem o tom již v Parlamentních listech informovala. Teprve po letech zřejmě uvidíme vyšší výskyt neurodegenerativních onemocnění jako je Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, amyotrofická laterální skleróza a další.


Vrátím se k těm v úvodu zmíněným ztraceným 90 tisícům let života. Jak to s nimi tedy je?

Expertní odhady skutečně ukazují, že obyvatelé nejen České republiky přišli o mnoho let života. Tzv. ukazatel ztracených roků života (YLLs) ukazuje odhad počtu let, o kolik déle mohly žít osoby s covidem-19. Ztracené roky již dělají okolo 90 tisíc let života, což znamená, že každá zemřelá osoba s covidem-19 mohla žít o 9 až 10 let déle! Dá se předpokládat, že toto číslo bude stoupat. Bude to jednak v důsledku akutních onemocnění, ale i dlouhotrvajících následků onemocnění covid-19, zanedbávání preventivní péče a odkládání včasné kauzální léčby počínajících onemocnění. Dnes se odkládají operace, pochopitelně trpí běžná zdravotní a preventivní péče, rehabilitace, lázeňská péče, a tak chybí péče, která je nejdůležitější pro prodloužení délky života.


Počet českých zdravotníků není neomezený, měli jsme dávno před pandemií nedostatek lékařů a sester. I když naše zdravotnictví je na vysoké úrovni, nasazení zdravotnického personálu je enormní, řadu z něj infekce postihla. Dosud dokázali zdravotníci tento enormní nápor pacientů zvládnout, ale jejich kapacita je na hraně. Málo jsme poslouchali varování České lékařské komory, která vše toto říkala přesně a včas.


Česko se z jarního premianta v boji proti koronaviru propadlo mezi nejvíce postižené země. Podle počtu nakažených na milion obyvatel je za Andorrou, Černou Horou, Lucemburskem a San Marinem páté nejhorší s 68.613 nakaženými. Čím si tenhle skoro šokující údaj vysvětlujete?

Myslím, že důvod je nad slunce jasnější. Podzimní vlna udeřila již koncem srpna, ale nikdo se neznepokojoval, cestovalo se dál a hlavní téma byly volby. Přestože tato druhá vlna byla mnohem závažnější než ta první, platila méně přísná protiepidemiologická nařízení. Navíc tato nařízení nejsou dostatečně účinně vymáhána. Na konci srpna jsme se mylně domnívali, že máme epidemii za sebou, protože se nedělo nic mimořádného, a tak jsme zanedbali všechny možnosti šíření omezit. Varování od našich epidemiologů ale bylo dost, a přesto jsme se dostali mezi nejvíce postižené země. V důsledku nedostatečných omezení je tato druhá vlna tak silná. I když se možná skupiny lidí chovaly nezodpovědně, především selhala včasná organizace protiepidemiologických opatření, opatření byla přijímána velmi pozdě, děti chodily do školy, otevřely se restaurace a konečně korunou všeho bylo předvánoční rozvolnění – to byla veliká chyba!


S tím, co řekl koncem roku ministr zdravotnictví Jan Blatný, že uvolnění před svátky chyba nebyla, tedy absolutně nesouhlasíte?

Chyba to byla, navíc měl tvrdý lockdown přijít mnohem dříve, pochopitelně s patřičnými sociálními kompenzacemi pro živnostníky a finančně postižené lidi. Vládnoucí i opoziční politici selhali. Jen se vzájemně osočovali, místo aby spolupracovali na včasném celonárodním zpřísnění protiepidemických opatření. Diskusní pořady politiků připomínaly předvolební kampaň a hemžily se populistickými prohlášeními. Do toho si kdekdo vykládal svůj názor, ale zpřísnění se nekonalo až do 27. prosince. Vláda se tak celý podzim populisticky rozhodovala podle veřejného mínění a prakticky nekontrolovatelně uvolňovala, co se dalo. To stojí za šokujícími následky, obrovským vzestupem nakažených lidí a předčasných úmrtí. Je to jako když je válka a my si myslíme, že ji vyhrajeme mírovou cestou.

Znovu připomínám, že úplně vyhráno nemají ani tzv. uzdravení pacienti, možná jsou jen zdánlivě vyléčení, někteří mohou mít celoživotní následky. Předpokládá se, že se tato pandemie se projeví snížením střední délky života jak u nás, tak ve všech zemích Evropské unie i v USA. Odkaz na celý rozhovor