Microscope

MŮJ
ŽIVOT

Kdo jsem

Narodila jsem se v roce 1944 v Rožmitále pod Třemšínem, v rodině zaměřené na vzdělávání a na výchovu vedoucí ke všestrannému rozvoji dětí. Od mládí mám ráda sport, pohyb, hraji tenis a ještě nedávno jsem i aktivně lyžovala. Rodiče podporovali nejen vzdělání, ale i náš kulturní rozvoj, mezi mé koníčky patří hudba. Co považuji za důležité je, že jsme byli vedeni k samostatnosti, k formulování svých názorů, často jsme doma debatovali.

Má cesta k medicíně byla ovlivněna náhodou, dnes říkám, že jsem měla štěstí. Po skončení gymnázia jsem nedostala z politických důvodů doporučení ke studiu na vysoké škole. Kdyby tomu tak bylo dnes, pokračovala bych nejspíše v podnikatelské tradici a vedla firmu svého otce.  Maminka tehdy pracovala na lékařské fakultě a tak věděla o existenci závodní školy práce pro laborantky při ČSAV. Tam byla naděje, že po několika letech praxe obdržím doporučení na VŠ. Proto jsem se přihlásila a v roce 1960 si mě vybral jako budoucí laborantku do Fyziologického ústavu Dr. Jan Bureš, vynikající český neurovědec, celosvětově uznávaný odborník s kontakty po celém světě. Byla jsem v prostředí mezinárodní spolupráce, kde se praktikovala věda na profesionální úrovni, to na mě nesmírně zapůsobilo.

Pod vedením manželů Burešových jsem brzy začala plnit samostatné úkoly a v té době jsem se rozhodla, že chci studovat medicínu, dělat vědu a pomáhat tak pacientům. Po třech letech jsem šla na medicínu s výborným doporučením, ale do laboratoře jsem chodila po celou dobu studií.

V roce 1976 jsem se stala samostatným vědeckým pracovníkem. V roce 1983 jsem založila a vedla Laboratoř neurohumorálních regulací, vytvořila tým vlastních spolupracovníků a v roce 1991 jsme přešli do Ústavu experimentální medicíny AV ČR, který sídlí v Praze  4 – Krči. A tak se mým druhým domovem, kde již tři desítky let trávím většinu svého času, stala Praha 4.

Eva Sykova

Publikace:

Celkem 443 publikací, z toho 272 publikací in extenso v impaktovaných časopisech, 39 kapitol v knihách, autorka 1 monografie, a editorka 4 knih. Citační ohlas podle SCI - publikace byly citovány více než 12600 krát (bez autocitací). Spoluautorka 9 patentů. H-index = 65.

Organizace konferencí a symposií:

Organizátorka a spoluorganizátorka 30 mezinárodních symposií a kongresů. Organizátorka 5 mezinárodních výukových workshopů pro mladé vědecké pracovníky. Je často v programových výborech mezinárodních kongresů.
 

Školení vědeckých pracovníků:

Vedení kandidátských a doktorandských prací: 42 úspěšně obhájených kandidátských a doktorských prací. Pravidelné přednášky v postgraduálních kurzech v biomedicíně v oboru neurověd. Byla koordinátorka Doktorského grantu v oblasti Neurověd GAČR.

Recenzní a hodnotitelská činnost:

 • členka mezinárodního týmu pro hodnocení Univerzity v Uppsale,

 • hodnocení projektů 7. RP EU,

 • hodnocení grantů pro domácí a zahraniční agentury např. GAČR, IGA MZ, EU, NIH (USA)

 • hodnocení projektů pro Hertie Foundation,

 • hodnocení mezinárodních cen za výzkum (Kandel price).

Udělené granty:

 • řešitelka nebo spoluřešitelka více než 35 grantů, z toho 10 zahraničních a více než 25 tuzemských,

 • řešila nebo řeší 8 grantů v rámci 6. RP EU a dva v rámci 7. RP EU,

 • řešila nebo řeší řadu grantů společně se soukromými firmami, např. Scimed Biotechnologies, s.r.o., Bioinova, s.r.o., Elmarco, s.r.o, Sindat, s.r.o., Nanopharma, a.s., Artelis s.a. (Belgie) a Cardio3 BioSciences s.a. (Belgie).

 • Projekt EU na výstavbu Invovačního biomedicínského centra, (2008) cca 120 mil. Kč.

 • Projekt pro Excelentní výzkum 150 mil. Kč (2017)

Vědecké zaměření:

Základní a aplikovaný biomedicínský výzkum především v oblasti neurověd. Mechanismy přenosu signálů, iontová a objemová homeostáza v CNS, úloha gliových buněk, nesynaptický přenos, difúze v extracellulárním prostoru, DW-MRI, nanočástice a nanomateriály, biomateriály jako tkáňové náhrady a nosiče buněk, úloha a využití kmenových buněk pro záchranu a náhradu poškozených tkání zvláště po poranění mozku a míchy, u amyotrofické laterální sklerózy, Alzheimerovy choroby, poškození pohybového aparátu, u diabetu a chorob kůže. Rozvoj výzkumu v oblasti Regenerativní medicíny a prodloužení lidského života.

Zaměstnání a zahraniční stáže

2016-dosud

2018-20

2014-16

2012-18

2012-16

2001-16

2011-17

2000-11

1996-12

1991-16

1985-86

1984

1983-90

 

1977

1976-83

1970-75

 • Vedoucí vědecká pracovnice, Neuroimunologický ústav Slovenská Akademie Věd

 • Vědecká ředitelka SCIMED Biotechnologies s.r.o., oblast Regenerativní  medicína

 • 1. místopředsedkyně Rady pro výzkum, vývoj a inovace

 • Senátorka Parlamentu České republiky, místopředsedkyně výbor

 • Členka Rady pro výzkum, vývoj a inovace ČR

 • Ředitelka Ústavu experimentální medicíny AVČR

 • Vědecká pracovnice Ústav neurověd 2. LF UK, Praha

 • Vedoucí Centra buněčné terapie a tkáňových náhrad UK v Praze

 • Vedoucí Ústavu neurověd 2. LF UK, Praha

 • Vedoucí Oddělení neurověd, Ústav experimentální mediciny, AV ČR

 • Visiting Senior Research Fellow, University of Western Australia, Perth, Australia

 • Visiting Professor, University of Heidelberg, Heidelberg, Germany

 • Vedoucí Laboratoře neurohumorálních regulací, Ústav fyziologických regulací ČSAV

 • Visiting Research Fellow, Department of Physiology, University of Goteborg, Sweden

 • Vědecký pracovník, Fyziologický ústav ČSAV

 • Vědecká výchova, Fyziologický ústav ČSAV

Ocenění

 • Řád Elišky Přemyslovny, Parlament ČR

 • Stříbrná medaile, Top ženy česka v r. 2015

 • Čestná medaile Univerzity Karlovy

 • Státní cena – Medaile za zásluhy 1. stupně

 • Cena Prague Convention Bureu za dlouhodobý přínos kongresové turistice

 • Manažerka roku 2011

 • Zvolená členka Učené společnosti České republiky

 • Čestné členství Purkyňovy společnosti JEP

 • Čestné členství neurovědní společnosti JEP

 • Cena Purkyňovy společnosti JEP za nejlepší publikaci v r. 2008

 • Medaile za zásluhy Ústavu experimentální medicíny AVČR

 • Medaile J. Trapla za zásluhy ve vědecké práci

 • Členka Exekutivního výboru Dana Alliance for Brain Research

 • Haškovcova cena Nadace Jansen-Cilag

 • Zvolená členka České lékařské akademie (FCMA)

 • Lady pro soutěž českých 100 nejlepších

 • Purkyňova Medaile AVČR

 • Zvolená členka Academia Europaea

 • Cena nadace Janssen-Cilag za nejlepší práci v neurologii

 • Cena Akademie věd České republiky

 • Cena České lékařské společnosti J.E. Purkyně

 • Cena České společnosti pro neurovědy

 • Cena České lékařské společnosti J.E. Purkyně

 • Cena Československé fyziologické společnosti

 • Cena Československé akademie věd

 • Odměny Československé akademie věd

 

2016

2015

2014

2013

2013

 

2011

2011

2009

2009

2009

2009

2009

2008

2005

2004

2004

2003

1999

1997

1997

1994

1993

1992

1984

1982

1976 a 1978